o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

KONSULTACJE ON-LINE DLA KANDYDATÓW DO KLASY I
od poniedziałku do czwartku
w godz. 10.00-13.00

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór do klasy I
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
dla absolwentów szkół podstawowych


Egzaminu wstępny odbędzie się
8 czerwca 2021 r.

.


Wniosek
o
przyjęcie

 


Wniosek
o
przyjęcie
do internatu

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat. Od początku nauki odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz podstawy fotografii i filmu).
W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego. Pod koniec I klasy uczeń wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym ( w tym jeden język obcy), które rozwija w następnych 4 latach.

Wyniki egzaminów maturalnych są znacznie powyżej średniej ogólnopolskiej dla tego typu szkół i wynoszą około 100 %.

Ze względu na indywidualny charakter pracy z każdym uczniem posiadamy mało liczne klasy, zaś zajęcia językowe i plastyczne prowadzimy w kilkuosobowych grupach.

Uczeń "Plastyka" pod koniec I klasy wybiera jedną specjalność/specjalizację i kształci swoje umiejętności w tej dziedzinie przez 4 lata (od klasy drugiej). Następnie przystępuje do egzaminu dyplomowego i uzyskuje tytuł  Plastyka w wybranej specjalności/specjalizacji.

  • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: projektowanie graficzne,
  • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: techniki druku artystycznego,
  • FOTOGRAFIA I FILM - specjalizacja: realizacje intermedialne,
  • FORMY RZEŹBIARSKIE - specjalizacja: techniki rzeźbiarskie,
  • FORMY UŻYTKOWE - WZORNICTWO - specjalizacja: projektowanie ubioru,
  • ARANŻACJA PRZESTRZENI - specjalizacja: aranżacja wnętrz.

Po Naszej szkole łatwo zdobędziesz pracę!

Uzyskane kwalifikacje - zawód plastyka daje dzisiaj duże możliwości zatrudnienia, m.in. w agencjach reklamowych, pracowniach projektowania graficznego, studiach telewizyjnych, pracowniach sztukaterii, wydawnictwach poligraficznych, studiach fotografii, tatuażu, itp.