o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Egzamin wstępny odbędzie się 7 czerwca 2022 r. o godz. 8.15.

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do klasy I
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
dla absolwentów szkół podstawowych

Wniosek
o
przyjęcie
do internatu

 • Egzamin wstępny do klasy I PLSP - 7 czerwca 2022 r. o godz. 8.15.
 • Wyniki egzaminu oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów do klasy I będą dostępne od 15 czerwca 2022 r. w sekretariacie szkoły - telefonicznie po podaniu kodu, który kandydat otrzyma podczas egzaminu wstępnego.
 • Kandydat potwierdza wolę przyjęcia do klasy I najpóźniej do 1 lipca 2022 r. składając wszystkie niezbędne dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i 2 zdjęcia legitymacyjne.
 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I nastąpi 8 lipca 2022 r. w formie ustalonej przez dyrektora szkoły.

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat. Od początku nauki odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz podstawy fotografii i filmu).
W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego. Pod koniec I klasy uczeń wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym ( w tym jeden język obcy), które rozwija w następnych 4 latach.

Uczeń "Plastyka" pod koniec I klasy wybiera jedną specjalność/specjalizację i kształci swoje umiejętności w tej dziedzinie przez 4 lata (od klasy drugiej). Następnie przystępuje do egzaminu dyplomowego i uzyskuje tytuł  Plastyka w wybranej specjalności/specjalizacji.

 • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: projektowanie graficzne,
 • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: techniki druku artystycznego,
 • FOTOGRAFIA I FILM - specjalizacja: realizacje intermedialne,
 • FORMY RZEŹBIARSKIE - specjalizacja: techniki rzeźbiarskie,
 • FORMY UŻYTKOWE - WZORNICTWO - specjalizacja: projektowanie ubioru,
 • ARANŻACJA PRZESTRZENI - specjalizacja: aranżacja wnętrz.

Po Naszej szkole łatwo zdobędziesz pracę!

Absolwenci Naszej szkoły znajdują z powodzeniem pracę zarówno w nowoczesnych, cyfrowych multimediach, jak i lokalnych instytucjach (np. ośrodkach kultury, muzeach, galeriach sztuki, szkołach, uczelniach), studiach meblowych, architektonicznych i aranżacji wnętrz, firmach poligraficznych i fotograficznych, reklamie, pracowniach tatuażu i wizażu oraz filmie.

Rekrutacja:

  • uczniowie przyjmowani są na podstawie egzaminu sprawdzającego predyspozycje i uzdolnienia plastyczne;
  • nie wyznaczamy progu punktowego przyjęć;
  • nie prowadzimy naboru elektronicznego.
  • wniosek o przyjęcie do klasy I składa się w sekretariacie szkoły lub przez stronę: zsp@plastykjaroslaw.pl
  Jarosławski Plastyk to:
  • nowoczesna baza szkolna dysponująca internatem i stołówką z możliwością obiadów dla wszystkich uczniów;
  • kompleks budynków z wewnętrznym i bezpiecznym terenem rekreacyjnym;
  • pracownie artystyczne dysponujące profesjonalnym sprzętem komputerowym i fotograficznym (drukarki 3D, myszy 3D, tablety graficzne, green screeny, kamery, drony);
  • nowoczesna dydaktyka i komunikacja - każdy uczeń otrzymuje nielimitowany dostęp do Internetu free Wi-Fi 5GHz na swoim urządzeniu mobilnym;
  • piękna sala wystawowa, gdzie organizowane są ekspozycje prac znanych artystów  i młodych twórców.
  Oferta edukacyjna:
  • atrakcyjne zajęcia dodatkowe z przedmiotów artystycznych, np. rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania, grafiki 3D, muzyki oraz maturalnych, np. matematyki, języka polskiego, języków obcych; 
  • zajęcia plastyczne i językowe w grupach 5-12 osobowych;
  • wysokie wyniki egzaminów maturalnych - powyżej średniej ogólnopolskiej (100 % zdawalności w 2019 i 2020 roku);
  • 5. miejsce w Polsce w rankingu szkół plastycznych;
  • spotkania, plenery i warsztaty z profesorami uczelni artystycznych