o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

BEZPŁATNE KONSULTACJE
DLA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
WTOREK, GODZ. 14.00-15.30 (wystawiamy zaświadczenia - usprawiedliwienia)

INFORMACJE - SEKRETARIAT ZSP, TEL. 16 621 24 18

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór do
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
dla absolwentów szkół podstawowych


Egzamin wstępny
28 maja 2020 r.Zajęcia plastyczne dla utalentowanych uczniów starszych klas szkół podstawowych odbywają się w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00
w Naszej szkole przy ul. Opolskiej 12.

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat. Od początku nauki odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz podstawy fotografiii filmu).
W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego. Pod koniec I klasy uczeń wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym ( w tym jeden język obcy), które rozwija w następnych 4 latach.

Wyniki egzaminów maturalnych są znacznie powyżej średniej ogólnopolskiej dla tego typu szkół i wynoszą około 100 %.

Ze względu na indywidualny charakter pracy z każdym uczniem posiadamy mało liczne klasy, zaś zajęcia językowe i plastyczne prowadzimy w kilkuosobowych grupach.

Uczeń "Plastyka" pod koniec I klasy wybiera jedną specjalność i specjalizację i kształci swoje umiejętności w tej dziedzinie przez 4 lata.Kończy szkołę broniąc pracy dyplomowej i uzyskuje tytuł  Plastyka w wybranej specjalności i specjalizacji.

  • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: projektowanie graficzne,
  • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: techniki druku artystycznego,
  • FOTOGRAFIA I FILM - specjalizacja: realizacje intermedialne,
  • FORMY RZEŹBIARSKIE - specjalizacja: techniki rzeźbiarskie,
  • FORMY UŻYTKOWE - WZORNICTWO - specjalizacja: projektowanie ubioru,
  • ARANŻACJA PRZESTRZENI - specjalizacja: aranżacja wnętrz.

Po Naszej szkole łatwo zdobędziesz pracę!

Uzyskane kwalifikacje - zawód plastyka daje dzisiaj duże możliwości zatrudnienia, m.in. w agencjach reklamowych, pracowniach projektowania graficznego, studiach telewizyjnych, pracowniach sztukaterii, wydawnictwach poligraficznych, studiach fotografii itp.